Uprzejmie informujemy, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Odział Elektrownia Rybnik w chwili obecnej nie prowadzi naboru pracowników. W związku z powyższym Oddział nie przyjmuje i nie przechowuje żadnych dokumentów rekrutacyjnych od potencjalnych kandydatów do zatrudnienia. W momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego, stosowne ogłoszenia o naborze, w których będą sprecyzowane terminy składania podań oraz kryteria dla potencjalnych kandydatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Elektrowni Rybnik.