budki_legowe_fer_1.jpg

Realizując swoje cele statutowe, Fundacja Elektrowni Rybnik kładzie duży nacisk na działania  proekologiczne i edukacyjne, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalnei są wartościowe dla społeczności lokalnej. W oparciu o te idee zrodził się pomysł projektu pod nazwą „Ptasie lokum”, którego założeniem było wykorzystanie drzewostanu terenów przyległych Fundacji i montaż budek lęgowych dla czterech, najliczniej występujących tu gatunków ptaków: sikorek, pełzaczy, szpaków oraz jerzyków. Całość miała zostać połączona z ciekawą formą zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna realizując podstawową działalność jaką jest wydobycie węgla i wytwarzanie około 30 proc. krajowej energii elektrycznej kieruje się najwyższymi standardami środowiskowymi. Nasze zaangażowanie wynika z troski o środowisko naturalne i proekologiczną edukację najmłodszych, jest także elementem długoterminowych działań. To właśnie z myślą o przyszłych pokoleniach troszczymy się o otaczającą nas przyrodę i wspieramy działania społeczności lokalnych tak, gdzie funkcjonują oddziały spółki – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Inicjatywa Fundacji Elektrowni Rybnik spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Rybnik, które udzieliło wsparcia merytorycznego dotyczącego szczegółów projektowych budek lęgowych oraz nadzoru nad ich prawidłowym montażem. Do akcji włączył się również Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich z Raciborza, którego wychowankowie wykonali ponad 100 specjalnie zaprojektowanych konstrukcji.

W piątek 26 marca 2021 r. w obecności leśniczego Nadleśnictwa Rybnik oraz grupy przedszkolnej z przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku – Rybnickiej Kuźni część budek lęgowych zostało zamontowanych na otaczających siedzibę Fundacji drzewach. Była to również świetna okazja do przeprowadzenia z przedszkolakami ciekawej i praktycznej lekcji przyrody w terenie.

 

W imieniu zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik serdecznie dziękuję naszym partnerom społecznym za współdziałanie przy realizacji ekologicznej, edukacyjnej inicjatywy lokalnej. Mam nadzieję, że działania te dobrze wpisują się w zainaugurowaną pierwszego dnia wiosny ogólnopolską kampanię Lasów Państwowych i Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Łączą nas drzewa” – mówi Katarzyna Dutkiewicz, prezes zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik.

Do zakończenia projektu „Ptasie lokum” pozostało teraz opracowanie, wykonanie i montaż informacyjnych tablic edukacyjnych.

Misją Fundacji Elektrowni Rybnik jest wspieranie pozytywnych inicjatyw społecznych oraz społeczeństwa integracyjnego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce i wziąć udział we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Fundacja uczy świadomego korzystania z zasobów energetycznych ziemi, wyzwala energię do poszukiwania i tworzenia rozwiązań dla lepszej jakości życia wszystkich ludzi oraz wspiera rozwój lokalny.