1. Korzystanie z jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik.*
 2. Zezwolenie wydawane jest na czas określony w zależności od mocy silnika spalinowego, rodzaju oraz przeznaczenia jednostki pływającej:
  1. dla jednostek pływających klubów żeglarskich i wypożyczalni sprzętu wodnego (niezależnie od mocy silnika), przeznaczonych do zabezpieczenia innych jednostek pływających, niewyposażonych w silnik, biorących udział w treningach, zawodach lub zabezpieczających sprzęt wypożyczony – na czas określony (nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy),
  2. dla jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy do 15 KM  – na czas określony (nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy),
  3. dla pozostałych jednostek pływających wyposażonych w silniki o mocy powyżej15 KM, lecz nieprzekraczającej wartości 105 dB maksymalnej mocy akustycznej, służących do celów rekreacyjnych i komercyjnych oraz organizacji pokazów, testów, szkoleń i egzaminów w zakresie uzyskania uprawnień motorowodnych, a także udziału w treningach sekcji motorowodnych, zawodach sportowych oraz imprezach, pod warunkiem że odbywają się one wewnątrz strefy ruchu jednostek pływających wyznaczonej mapką i oznakowanej bojami.
 3. W celu uzyskania zezwolenia należy się zwrócić z wnioskiem do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Elektrowni Rybnik (zakładka Oferta/Zasady korzystania ze zbiorników technologicznych) w plikach do pobrania.
 4. Wniosek należy przesłać elektronicznie na adres rybnik.pgegiek@gkpge.pl, wpisując w tytule wiadomości: „Wniosek na korzystanie ze zbiorników technologicznych” co najmniej 10 dni przed datą planowego użytkowania zbiornika przez jednostkę pływającą.
 5. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich przesłania do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik.
 6. Odpowiedź na złożony wniosek zostanie wysłana na adres e-mail podany we wniosku.
 7. Na wszystkich zbiornikach bocznych (Orzepowice, Gzel, Pniowiec, Grabownia) obowiązuje całkowity zakaz korzystania z jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe.
 8. Każdy użytkownik jednostki pływającej zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

*Powyższe zasady nie dotyczą jednostek pływających będących w dyspozycji służb i organizacji realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

 

Osoba do kontaktu: Beata Kisiel, Beata_Kisiel@gkpge.pl, tel. 32 739 6135