1. Korzystanie z jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik.
 2. Zezwolenie wydawane jest na czas określony w zależności od mocy silnika spalinowego, rodzaju oraz przeznaczenia jednostki pływającej:
  1. dla jednostek pływających klubów żeglarskich i wypożyczalni sprzętu wodnego (niezależnie od mocy silnika), przeznaczonych do zabezpieczenia innych jednostek pływających, niewyposażonych w silnik, biorących udział w treningach, zawodach lub zabezpieczających sprzęt wypożyczony – na czas określony (nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy),
  2. dla jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy do 15 KM  – na czas określony (nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy),
  3. dla pozostałych jednostek pływających wyposażonych w silniki o mocy powyżej 15 KM – na czas trwania zawodów, treningów, ćwiczeń lub pokazów z ograniczeniami wynikającymi z Uchwały RM Rybnika NR 565/XXXIV/2021.
 3. W celu uzyskania zezwolenia należy się zwrócić z wnioskiem do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Elektrowni Rybnik (zakładka Oferta/Zasady korzystania ze zbiorników technologicznych) w plikach do pobrania.
 4. Wniosek należy przesłać elektronicznie na adres rybnik.pgegiek@gkpge.pl, wpisując w tytule wiadomości: „Wniosek na korzystanie ze zbiorników technologicznych” co najmniej 7 dni przed datą planowego użytkowania zbiornika przez jednostkę pływającą.
 5. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich przesłania do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik.
 6. Wnioskujący otrzyma odpowiedź na złożony wniosek drogą elektroniczną.
 7. Na wszystkich zbiornikach bocznych (Orzepowice, Gzel, Pniowiec, Grabownia) obowiązuje całkowity zakaz korzystania z jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe.
 8. Powyższe zasady Regulaminu nie dotyczą jednostek pływających będących w dyspozycji służb i  organizacji realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.
 9. Każdy użytkownik jednostki pływającej zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Osoby do kontaktu:

Beata Kisiel, Beata_Kisiel@gkpge.pl, tel. 32 739 6135

Michał Major, Michal-Major@gkpge.pl, tel. 32 739 6102