Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla  danej grupy taryfowej w 2022 roku PGE GiEK Oddział Elektrownia Rybnik

Grupa taryfowaRoczne zużycie energii cieplnej na punkt odbioru ciepła [GJ]
G133 092,50
G2741,64
G3574,27
G4209,69