Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla  danej grupy taryfowej w 2023 roku PGE GiEK Oddział Elektrownia Rybnik

Grupa taryfowaPrzeciętne zużycie [GJ]
G131 307,5
G2549,1
G3224,3
G4160,9