PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik wytwarza ciepło w kogeneracji.

Ciepło jest sprzedawane do odbiorców w bezpośrednim otoczeniu elektrowni, zgodnie z warunkami udzielonej koncesji na wytwarzanie oraz dystrybucję ciepła, a także na podstawie Taryfy dla ciepła zatwierdzanej przez Prezesa URE.

Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.