PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik wytwarza ciepło w kogeneracji.

Ciepło jest sprzedawane do odbiorców w bezpośrednim otoczeniu elektrowni zgodnie z warunkami udzielonej koncesji na wytwarzanie oraz dystrybucję ciepła, a także na podstawie taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE.

W związku z wprowadzeniem w życie zapisów ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r poz. 295) poniżej przedstawiamy ceny i stawki za ciepło obowiązujące od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla odbiorców ciepła o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik jako sprzedawca ciepła informuje, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., dla uprawnionych odbiorców, o których mowa w art.4 ust.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła  w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. z 2022 poz.1967 z zm.), stosuje cenę dostawy ciepła nie wyższą niż maksymalna cena dostawy ciepła.