PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik jako zarządca infrastruktury prywatnej eksploatuje bocznicę oraz tor dojazdowy (linię) 313 Leszczyny - Paruszowiec na podstawie wydanego świadectwa bezpieczeństwa.