Zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacją PGE GiEK Oddział Elektrownia Rybnik o środkach poprawy efektywności energetycznej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 6c ustawy prawo energetyczne w zakresie informowania klientów o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.

Sprawdź, ile energii elektrycznej zużywają twoje urządzenia

W ramach projektu „Wsparcie techniczne na rzecz promowania audytu energetycznego i inwestycji w obszarze efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach” Ministerstwo Klimatu udostępniło kalkulator oszczędności energii przygotowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii.

Aplikacja umożliwia oszacowanie ilości energii zużywanej przez sprzęt i urządzenia działające w przedsiębiorstwie. Narzędzie zaprojektowano tak, że jego zastosowanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, a obliczenia wykonywane są w uproszczony sposób.

Link do kalkulatora: https://www.kalkulator.kape.gov.pl/

Przydatne linki

https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/instrumenty-finansowe-sluzace-finansowaniu-srodkow-poprawy-efektywnosci-energetycznej/

https://www.kape.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat/uslugi-energetyczne-w-msp

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wytyczne-dla-sektora-publicznego/

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/

https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/premia-termomodernizacyjna/

https://www.gov.pl/web/gdos/o-emas

https://www.gov.pl/web/klimat/nowe-etykiety-energetyczne

https://www.gov.pl/web/klimat/lista-dostepnych-dostawcow-uslug-energetycznych

https://www.gov.pl/web/klimat/baza-danych-o-produktach

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

elrybnik_site