Zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacją PGE GiEK Oddział Elektrownia Rybnik o środkach poprawy efektywności energetycznej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 6c ustawy prawo energetyczne w zakresie informowania klientów o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.