elektrownia-rybnik-014.jpg

Sprzedaż ciepła

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik wytwarza ciepło w kogeneracji.

Ciepło jest sprzedawane do odbiorców końcowych w bezpośrednim otoczeniu elektrowni, zgodnie z warunkami udzielonej koncesji na wytwarzanie oraz dystrybucję ciepła, a także na podstawie Taryfy dla ciepła zatwierdzanej przez Prezesa URE.

Sprzedaż energii elektrycznej

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik jest jedną z największych elektrowni systemowych na południu Polski. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana jest na podstawie udzielonej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, w przeważającej części na konkurencyjnym rynku. Niewielkie ilości energii elektrycznej sprzedawane są wprost ze źródła do firm znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu elektrowni.

Posiadamy również koncesję na dystrybucję energii elektrycznej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Strefy Przemysłowej w Rybniku. Na tym terenie świadczymy usługę dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z warunkami udzielonej koncesji oraz Taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzanej przez Prezesa URE dla firm prowadzących tam działalność.