Oddział Elektrownia Rybnik, prowadzony przez  PGE GiEK S.A. jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Zakład dokonał zgłoszenia do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i przekazał „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik”.