Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 poz. 1941) PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik  informuje, że prowadzona przez Spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.