elektrownia-rybnik-005.jpg

Zbiornik rybnicki

Sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 550 ha, zwany Zalewem Rybnickim lub Jeziorem Rybnickim powstał poprzez spiętrzenie wód rzeki Rudy zaporą zlokalizowaną w Rybniku – Stodołach. Zalew ma długość ok. 7 km i objętość ok. 22 mln m3 wody.

Zalew Rybnicki jest najcieplejszym akwenem w Polsce – to tutaj rozpoczyna się co roku letni sezon żeglarski. Na jego wodach odbywają się liczne regaty, zawody surfingowe oraz wędkarskie. Jest to także popularne miejsce wypoczynku mieszkańców Rybnika i okolic.

Wokół zbiornika usytuowane są obiekty Fundacji, przystanie ośrodka KOTWICA oraz Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy „Stodoły”. 

Rybnicki zbiornik wodny a bioróżnorodność

Jezioro Rybnickie położone jest na skraju Parku Krajobrazowego – Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i stanowi enklawę dla wielu gatunków ptaków.

Najważniejszą rolę Zbiornik Rybnicki odgrywa zimą, kiedy to staje się jednym z najważniejszych miejsc zimowania ptaków wodno-błotnych na Śląsku. Podwyższona temperatura wody przyciąga nie tylko ptaki związane ze środowiskiem wodnym, ale także ptaki szponiaste i wróblowate.

Poza rzadkimi gatunkami, tj. bielaczek, siwerniak, nurogęś, bielik, rożeniec, świstun, pojawiają się także gatunki pospolite jak mewa śmieszka, mewa siwa, mewa białogłowa, kormoran, krzyżówka czy też łyska, a koncentracja jednego gatunku może dochodzić do 5 tys. osobników. W okresie lęgowym natomiast atrakcyjne dla ptaków są stawy boczne, posiadające wąski pas nadbrzeżnej roślinności, które otoczone są borami sosnowymi oraz polami i łąkami. Wówczas zaobserwować można perkozka, wodnika czy bączka wymienionego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

W sumie stwierdzono 74 gatunki ptaków wodno-błotnych, z czego 22 przystępowały do lęgów.