1966 rok

Zatwierdzono plany budowy zakładu o nazwie „Zakłady Okręgu Południowego w Katowicach – Elektrownia Rybnik”

Uruchomienie bloków energetycznych (przekazanie do eksploatacji):

  • blok nr 1 – 31.12.1972 r.
  • blok nr 2 – 31.05.1973 r.
  • blok nr 3 – 20.10.1973 r.
  • blok nr 4 – 31.01.1974 r.
  • blok nr 5 – 25.02.1978 r.
  • blok nr 6 – 30.06.1978 r.
  • blok nr 7 – 31.10.1978 r.
  • blok nr 8 – 30.12.1978 r.

1985 rok

Wpisanie „Południowego Okręgu Energetycznego” do rejestru przedsiębiorstw państwowych

1989 rok

Wydzielenie Elektrowni „Rybnik” z Południowego Okręgu Energetycznego i utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Elektrownia "Rybnik" w Wielopolu

1996 rok

Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego Elektrownia "Rybnik" w Wielopolu i utworzenie jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa Elektrownia "Rybnik" S.A.; wpisanie do rejestru Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem RHB 13551

2001 rok

Podpisanie Umowy Sprzedaży Akcji Spółki

2008 rok

Uruchomienie pierwszej Instalacji Mokrego Odsiarczania (IMOS)

2012 rok

Zmiana nazwy firmy z Elektrownia „Rybnik” S.A. na EDF Rybnik S.A.

2013 rok

Konsolidacja rybnickiej elektrowni z EDF Polska S.A. oraz zmiana nazwy na EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku

2017 rok

Zamknięcie transakcji sprzedaży aktywów – zmiana nazwy zakładu na PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

2020 rok

Przejście elektrowni w Rybniku do struktur PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – utworzenie PGE GiEK Oddział Elektrownia Rybnik

2021 rok

Wyłączenie bloków nr 1 i 2 Elektrowni Rybnik. Zakład posiada sześć bloków energetycznych o łącznej mocy wytwórczej 1350 MW.

2023

31 grudnia 2023 r., po pięćdziesięciu latach pracy, zakończono eksploatację dwóch węglowych bloków energetycznych nr 3 i 4.