Rybnicki zakład jest elektrownią kondensacyjną i blokową o znaczeniu systemowym. Podstawowa działalność zakładu to wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Obecnie rybnicka elektrownia posiada moc wytwórczą rzędu 900 MW zainstalowanych w czterech blokach.

Rybnicka elektrownia jest zakładem utrzymującym stałą wysoką dyspozycyjność wytwarzania oraz posiadającym duże możliwości regulacyjne, a przy tym osiągającym dużą efektywność w redukcji emitowanych zanieczyszczeń.

Elektrownia Rybnik należy do grona czołowych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Stale dokłada starań, aby pozostać liderem zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak również w zakresie organizacji i zarządzania. Dzięki temu jest dzisiaj przedsiębiorstwem konkurencyjnym oraz wytwarzającym energię w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

Zakład stosuje najwyższej jakości system zarządzania potwierdzony normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO/IEC 27001 oraz PN-ISO 45001.

Elektrownia realizuje zadania związane z przepisami ustanawiającymi dla dużych obiektów nowe normy emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów oraz rtęci. Dlatego wykonuje obecnie szereg inwestycji, które pozwolą spełnić nowe wymagania np. modernizuje elektrofiltry, buduje instalację ciągłego monitoringu ilości rtęci w spalinach, czy też doposaża laboratorium w dodatkowy sprzęt pomiarowy.

Elektrownia Rybnik już od wielu lat dysponuje nowoczesnymi instalacjami odsiarczania, odazotowania i redukcji pyłów.