PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna od lat wspiera lokalne inicjatywy sportowe. Cieszymy się z każdego sukcesu podopiecznych sponsorowanych przez nas klubów, ale jeszcze ważniejsze jest dla nas umożliwienie dzieciom i młodzieży warunków do trenowania i rozwijania swoich zainteresowań – mówi Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Miejski Klub Szachowy w Rybniku to stowarzyszenie, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowanie poprzez popularyzowanie i rozwój sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie zawodników we współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami dydaktycznymi, a także organizowanie imprez szachowych i rozwijanie zainteresowań związanych z aktywnym wypoczynkiem na co dzień.

Ogromnie cieszy nas kolejny sukces zawodniczki naszego Klubu. To zwieńczenie godzin treningów, ciężkiej pracy, ale także sportowej pasji. Organizacja treningów i wyjazdów na zawody krajowe oraz międzynarodowe nie byłaby możliwa między innymi bez wsparcia naszych sponsorów – podkreśla Paweł Króliczek, prezes Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku.

Miejski Klub Szachowy w Rybniku działa od 1997 r. Obecnie trenuje w nim 206 zawodników i zawodniczek z różnych grup wiekowych, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym po młodzież do 18. roku życia. Jest on jednym z najważniejszych w kraju ośrodków szkolenia szachowego, zintegrowanego od przedszkola przez juniorów do seniorów.

elrybnik_site