Celem akcji informacyjnej prowadzonej przez Fundację i wspieranej przez PGE Energia Ciepła, jest zapoznanie mieszkańców z wymogami dotyczącymi ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Na spotkaniach można dowiedzieć się, kto może starać się o dofinansowanie i w jakiej kwocie, jak wypełnić wniosek, gdzie go złożyć i jak rozliczyć. 

- Jesteśmy zadowoleni, że akcja informacyjna cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Szczególnie w dzielnicach, w których zabudowa jednorodzinna jest dominująca. – mówi Bartłomiej Kozieł, członek zarządu Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia”. – Do dzisiaj zorganizowaliśmy spotkania w 14 dzielnicach. Do połowy grudnia odbędą się kolejne. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału, ponieważ, obok wizyty w punkcie konsultacyjnym, jest to okazja do uzyskania wyczerpujących informacji na temat zasad korzystania z programu „Czyste Powietrze”. 

Rządowy program Czyste Powietrze jest zaplanowany do 2029 r. Jego najważniejszym zadaniem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy.

Adresatami programu są właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Do programu mogą także przystąpić osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

- Rybnicka elektrownia należąca do PGE Energia Ciepła zaangażowana jest w kwestie związane z poprawą jakości powietrza w Rybniku – mówi Paweł Noga, p.o. dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku. – Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć zorganizowaną przez Fundację Ekologiczną „Ekoterm Silesia” akcję informacyjną i edukacyjną skierowaną do mieszkańców. Duże zainteresowanie spotkaniami świadczy o tym, że to ważny element przyszłych zmian w kierunku lepszej jakości powietrza w regionie.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, działając zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej jest od wielu lat partnerem miast i społeczności lokalnych. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych inwestycjach proekologicznych, takich jak np. Program Ograniczenia Emisji czy prace dostosowujące zakłady wytwórcze do nowych wymogów środowiskowych. Spółka angażuje się oraz wspiera wszelkie działania edukacyjne i informacyjne mające na celu walkę o czyste powietrze. 

Spotkania informacyjne dla mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze” będą nadal organizowane, przy współpracy z radami dzielnic, we wszystkich 27 dzielnicach Rybnika.

Więcej informacji oraz harmonogram spotkań publikowany będzie na bieżąco na stronach:

www.czystepowietrzedlarybnika.pl

www.pgeenergiaciepla.pl

www.rybnik.eu

elrybnik_site