fundacja-elektrowni-rybnik-logo.jpg

Połączenie obu fundacji nastąpiło 3 marca 2021 r. Fundacja Elektrowni Rybnik działa lokalnie oraz kontynuuje zadania i cele statutowe byłej fundacji, działającej od 2004 r. i prowadzi swoją działalność w centrum rekreacyjno-rehabilitacyjnym. Oferta ośrodka to kryte pływalnie, zakład rehabilitacji leczniczej, saunarium, grota solna, pracownie kół zainteresowań, klub fitness oraz sale widowiskowe.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nigdy nie była obojętna na to, co dzieje się w otoczeniu jej zakładów. Spółka dba o lokalną społeczność w otoczeniu oddziałów, które są zlokalizowane na terenie pięciu województw, także na terenie woj. śląskiego, gdzie funkcjonuje Elektrownia Rybnik. Rybnicka fundacja na stałe wpisała się w krajobraz miasta oraz regionu, działając na polu kultury, sportu, edukacji, a także wspierając placówki medyczne w czasie pandemii. Będzie kontynuować swoją dotychczasową działalność, skupiając się na jej lokalnym wymiarze. Cele fundacji pozostają niezmienne. Nadal będzie wspomagać rozwój społeczności lokalnej poprzez propagowanie zadań z obszaru edukacji i aktywności sportowej – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Zależy nam, aby zadbać o dobrostan lokalnej społeczności, a narzędzi ku temu mamy niemało. Chcemy nadal promować zdrowy styl życia, ale stawiamy również na całoroczną działalność edukacyjną, kulturalną, wychowawczą i sportową. Planujemy kontynuować, z pomocą innych organizacji, wydarzenia dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych. Zawsze chętnie udostępniamy pływalnię i inne nasze obiekty osobom, którym korzystanie z nich przynosi poprawę sprawności fizycznej i daje wiele satysfakcji. Cały kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny jest po części przystosowany do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych. Dzięki temu bez żadnych ograniczeń będą oni nadal mogli w pełni korzystać z zabiegów, konsultacji i terapii – mówi Katarzyna Dutkiewicz, prezes Fundacji Elektrowni Rybnik.

Misją Fundacji Elektrowni Rybnik jest wspieranie pozytywnych inicjatyw społecznych oraz społeczeństwa integracyjnego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce i wziąć udział we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Fundacja uczy świadomego korzystania z zasobów energetycznych ziemi, wyzwala energię do poszukiwania i tworzenia rozwiązań dla lepszej jakości życia wszystkich ludzi oraz wspiera rozwój lokalny.

Cele jakie planuje realizować fundacja to m.in.: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wsparcia osób niepełnosprawnych, a także pomocy społecznej.

elrybnik_site