er-03.jpg

Proces przenoszenia Elektrowni Rybnik ze spółki PGE Energia Ciepła do struktur PGE GiEK rozpoczął się blisko rok temu. Celem prac zespołu projektowego było nie tylko przeniesienie aktywów do linii biznesowej skupiającej duże elektrownie systemowe oraz kopalnie węgla brunatnego, ale także zapewnienie ciągłości działania zakładu oraz dostosowanie go do zmieniających się wymogów środowiskowych.

Przeniesienie elektrowni w Rybniku w struktury PGE GiEK było procesem wielowymiarowym. Uwzględniliśmy wszystkie ważne kwestie techniczne, prawne oraz – co dla naszej spółki szczególnie istotne – sprawy pracownicze- mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.– Przed nami kolejny ważny i wymagający okres, w którym zadbamy o przyszłość zakładu na coraz trudniejszym rynku energii. Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa elektrownia nie tylko dla systemu elektroenergetycznego kraju, ale także dla lokalnej społeczności. 

PGE GiEK Oddział Elektrownia Rybnikjest elektrownią kondensacyjną i blokową. Podstawowa działalność zakładu towytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.Obecnie elektrownia posiada moc osiągalną rzędu 1800 MW zainstalowanych w ośmiu blokach ijest największą elektrownią na Górnym Śląsku, a tym samym należy do grona największych elektrowni w Polsce.Zakład stosuje najwyższej jakości system zarządzania potwierdzony normami ISO 14001, ISO 9001 oraz PN-N-18001 / OHSAS 18001.W Elektrowni Rybnik pracują 573 osoby.

elrybnik_site