Akcja w lokalizacji Elektrowni Rybnik i Fundacji Elektrowni Rybnik odbyła się 12 kwietnia w okolicach dzielnicy Stodoły. Wspólnie z rybnickim nadleśnictwem oraz 60 uczniami z Zespołu Szkół Budowlanych z Rybnika, zasadzono „Las Pełen Energii” z blisko 2500 sadzonek sosny pospolitej oraz zebrano zalegające nad brzegiem Zalewu Rybnickiego śmieci.

Akcje sadzenia drzew przez pracowników PGE GiEK w ramach corocznej inicjatywy „Lasy Pełne Energii" są wyrazem naszej społecznej odpowiedzialności. Wspieramy postawy proekologiczne, aktywizując nie tylko naszych pracowników, ale również uczniów, leśników i mieszkańców do wspólnego dbania o otaczającą nas przyrodę – podkreśla Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

„Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE, który realizowany jest od 24 lat. Co roku wiosną i jesienią, we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności sadzą drzewa na terenie nadleśnictw. 

Program ma charakter warsztatowo – edukacyjny, a jego celem jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu. Program kształtuje także właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

Spółka PGE GiEK w ubiegłoroczną akcję „Lasów Pełnych Energii” w lokalizacjach Elektrowni i Kopalni Turów, Elektrowni i Kopalni Bełchatów, Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Opole oraz Elektrowni Rybnik, zaangażowała łącznie blisko 360 uczniów a także młodych zawodników z lokalnych klubów sportowych. W 2023 r. w nadleśnictwach Gryfino, Bełchatów, Rybnik i Kup posadzono łącznie blisko 18 000 nowych drzew, głównie sosen, świerków, buków i dębów, a w przeddzień Światowego Dnia Ziemi w lokalizacji Kompleksu Turów wysprzątano wielohektarowy obszar leśny należący do Nadleśnictwa Pieńsk, zbierając ok. 300 kg śmieci. 

Każdego roku liczba zaangażowanych wolontariuszy, jak i posadzonych drzew wzrasta. W 2023 roku w całej Grupie PGE blisko 2 tys. osób posadziło 110 tys. drzew, czyli o 42 500 więcej niż rok wcześniej. W 2024 roku przypada 24. edycja projektu i uczestnicy akcji planują pobić dotychczasowe wyniki i posadzić jeszcze więcej drzew na terenie całej Polski w dwóch terminach akcji: wiosennej i jesiennej.

elrybnik_site